Johtajatesti

 
 


Millainen olet johtajana ?


Testin tarkoituksena on paljastaa kunkin johtamistaitoihin liittyvä persoonallinen rakenne. 

Persoonamme on olemukseltaan perheessä sisäistettyjä kulttuurisia malleja. Geenit  tarjoavat valtavan määrän mahdollisuuksia. Perhe ja sen toimintamallit vahvistavat joitakin geenien antamia mahdollisuuksia ja jättävät monia geenejä käyttämättä.  Perheen ihmiset ja heidän  väliset suhteensa jäävät näin määrittämään toimintaamme.  Etenkin lapsena opimme asiat  matkimalla vanhempamme. Tutkijat puhuvat peilisoluista, joiden kautta koemme vanhempien tunteet omina tunteina.  Näistä kokemuksista tulee piilotajuinen olemuksemme perusta.  


Emme oikeastaan tee tietoisia päätöksiä. Käyttäydymme usein koko elämämme ajan  tavalla, jolla olemme oppineet lapsuuden kodissa  käyttäytymään.  Emme varsinaisesti käyttäydy itse vaikka niin kuvittelemme, vaan kulttuuriset arkkityyppiset mallit toimivat meissä. Tutkimuksissa on usein  todettu, että emme käyttäydy järkevästi. Päätöksemme syntyvät jo ennen kuin alamme pohtia asiaa. Millään järkeen perustuvalla talouselämän kehityksen mallilla ei ole kyetty ennustamaan talouden kehitystä. Tupakanpolttajat tietävät, että lopettaminen on vaikea. Laihduttajat tietävät, että emme hallitse myöskään syömistämme. Koemme, että  ikään kuin jokin vieras voima toimisi meissä.  Psykologi C.G.Jung on kirjoissaan kuvannut kulttuurisia arkkityyppejä sellaisina voimina, jotka ohjaavat toimintaamme. Persoonamme ja luonteenpiirteemme ovat oikeasta sama kuin meissä toimivat arkkityyppiset mallit. Ne pysyvät koko elämän ajan aika samanlaisina, vaikka yritämme terapioilla ja muulla ohjauksella muuttaa niitä. Voimme vaikuttaa vain pieneen osaan itseämme, koska olemisestamme on arvioitu olevan tietoista vain noin prosentti.


Lapsuuden perhe siirtää kulttuuriset arkkityyppiset  toimintamallit  seuraaville sukupolville. Lapsuuden koti ei itse keksi toimintatapaansa, vaan siinä toimitaan kulttuuristen mallien mukaan. Isä toimii isänä ja äiti äitinä niin kuin vuosituhansia on tehty. Muutokset kodin käyttäytymismalleissa ovat pieniä. Perinteinen autoritaarisuus ja vitsan käyttö on vähentynyt, mutta avuttoman lapsen ja toimintakykyisten vanhempien suhde pysyy samana. Kulttuuri ylläpitää arkkityyppisiä toimintamalleja uskonnollisten säännösten ja kertomusten kautta. Ne siirtyvät myös kielessä,  puhetavoissa ja kulttuurisissa toimintatavoissa. 


Johtamistaitomme ja asenteemme suhteessa muihin on opittu perheen sisällä. Siksi osa meistä osaa heti toimia johtavassa asemassa ja osa joutuu työstämään itseään oppiakseen edes jonkinlaiseksi johtajaksi. Isän autoritaarisiin piirteisiin samastunut lapsi alkaa johtaa jo lapsena muita leikeissä ja asettuu koulussa ohjaamaan muidenkin asenteita ja käytäntöjä. Äitiin samastuva taas alkaa kantaa huolta muista ja vaatii muitakin toimimaan vastuullisesti. Kulttuuri antaa useita malleja toimia isänä ja äitinä, siksi olemme erilaisia johtajina. Nämä perheessä opitut autoritaariset mallit eivät ole hyviä johtamismalleja, koska ne saavat meidät luulemaan liikoja itsestämme ja asettumaan toisten yläpuolelle.

Kun irtaannumme perheen otteesta opimme soveltamaan lapsuuden leikeissä opittuja malleja kaverien kanssa olemiseen. Omaksumme kielen ja tapojen oppimisen myötä samalla kulttuurin tarjoamat aikuisena olemisen mallit. Opimme sellaisia persoonallisia rakenteita, joilla osaamme käyttäytyä viisaasti toisten kanssa ja lapsuudessa opittu kilpailu toisten huomiosta vähenee. 


Appstoressa on myös samaan ideaan perustuva Luonnetesti, joka kuvaa suoremmin persoonallisuuden piirteitä ja kykyäsi rakkauteen ja ihmissuhteisiin. 


Testin ominaisuudet


- Testi sisältää  90 kysymystä, joiden avulla se tuo esille persoonamme ohjaavat toimintamallit.

-  Testin avulla voi tunnistaa

    1.  Millainen olet johtajana?

    2.  Millaiset kulttuuriset arkkityyppiset mallit ohjaavat toimintaasi?

    3.  Mitkä ovat keskeiset luonteenpiirteesi?

    4.  Mitkä ovat parhaat ja mitkä huonoimmat ominaisuutesi johtaessasi toimintaa ja alaisia?

    5.  Millaiset  piilotajuiset ja tietoiset  toimintamallit  ohjaavat käyttäytymistäsi?

    6.  Millaiset lapsuuden perheesi  toimintamallit ohjaavat edelleen käyttäytymistäsi?

    7.  Millainen on kykysi rakasta muita ja olla suhteissa?

- Vertailemalla oman testisi ja partnerisi testin tuloksia voit löytää mahdolliset syyt ihmissuhdeongelmiisi 

    

 
Tehty Macilla

Johtajatesti

Johtajatesti

mistä saa: iTunesilla App Storesta ks.

http://itunes.apple.com/fi/app/johtajatesti/id427445449?mt=8

hinta: 2,39 €

tarkempaa tietoa  arkkityypeistä

  hankkimalla kirjan Totuus on unissa, saduissa ja tarinoissa


arkkityypit johtamisessa

tietoa testin tekijästä ja taustoista unisivuilta