Millainen  persoona olet?

 
 


Millainen olet ?


Testin tarkoituksena on paljastaa kunkin persoonalliset ominaisuudet

Persoonamme on olemukseltaan perheessä sisäistettyjä kulttuurisia malleja. Geenit  tarjoavat valtavan määrän mahdollisuuksia. Perhe ja sen toimintamallit vahvistavat joitakin geenien antamia mahdollisuuksia ja jättävät monia geenejä käyttämättä.  Perheen ihmiset ja heidän  väliset suhteensa jäävät näin määrittämään toimintaamme.  Etenkin lapsena opimme asiat  matkimalla vanhempamme. Tutkijat puhuvat peilisoluista, joiden kautta koemme vanhempien tunteet omina tunteina.  Näistä kokemuksista tulee piilotajuinen olemuksemme perusta.  


Emme oikeastaan tee tietoisia päätöksiä. Käyttäydymme usein koko elämämme ajan  tavalla, jolla olemme oppineet lapsuuden kodissa  käyttäytymään.  Emme varsinaisesti käyttäydy itse vaikka niin kuvittelemme, vaan kulttuuriset arkkityyppiset mallit toimivat meissä. Tutkimuksissa on usein  todettu, että emme käyttäydy järkevästi. Päätöksemme syntyvät jo ennen kuin alamme pohtia asiaa. Millään järkeen perustuvalla talouselämän kehityksen mallilla ei ole kyetty ennustamaan talouden kehitystä. Tupakanpolttajat tietävät, että lopettaminen on vaikea. Laihduttajat tietävät, että emme hallitse myöskään syömistämme. Koemme, että  ikään kuin jokin vieras voima toimisi meissä.  Psykologi C.G.Jung on kirjoissaan kuvannut kulttuurisia arkkityyppejä sellaisina voimina, jotka ohjaavat toimintaamme. Persoonamme ja luonteenpiirteemme ovat oikeasta sama kuin meissä toimivat arkkityyppiset mallit. Ne pysyvät koko elämän ajan aika samanlaisina, vaikka yritämme terapioilla ja muulla ohjauksella muuttaa niitä. Voimme vaikuttaa vain pieneen osaan itseämme, koska olemisestamme on arvioitu olevan tietoista vain noin prosentti.


Lapsuuden perhe siirtää kulttuuriset arkkityyppiset  toimintamallit  seuraaville sukupolville. Lapsuuden koti ei itse keksi toimintatapaansa, vaan siinä toimitaan kulttuuristen mallien mukaan. Isä toimii isänä ja äiti äitinä niin kuin vuosituhansia on tehty. Muutokset kodin käyttäytymismalleissa ovat pieniä. Perinteinen autoritaarisuus ja vitsan käyttö on vähentynyt, mutta avuttoman lapsen ja toimintakykyisten vanhempien suhde pysyy samana. Kulttuuri ylläpitää arkkityyppisiä toimintamalleja uskonnollisten säännösten ja kertomusten kautta. Ne siirtyvät myös kielessä,  puhetavoissa ja kulttuurisissa toimintatavoissa. 


Olemisemme ja asenteemme suhteessa muihin on opittu perheen sisällä.  Isän autoritaarisiin piirteisiin samastunut lapsi alkaa johtaa jo lapsena muita leikeissä ja asettuu koulussa ohjaamaan muidenkin asenteita ja käytäntöjä. Äitiin samastuva taas alkaa kantaa huolta muista ja vaatii muitakin toimimaan vastuullisesti. Kulttuuri antaa useita malleja toimia isänä ja äitinä, siksi olemme erilaisia. Nämä perheessä opitut autoritaariset mallit eivät ole hyviä  aikuisen ihmisen toimintamalleja, koska ne saavat meidät luulemaan liikoja itsestämme ja asettumaan toisten yläpuolelle.

Kun irtaannumme perheen otteesta opimme soveltamaan lapsuuden leikeissä opittuja malleja kaverien kanssa olemiseen. Omaksumme kielen ja tapojen oppimisen myötä samalla kulttuurin tarjoamat aikuisena olemisen mallit. Opimme sellaisia persoonallisia rakenteita, joilla osaamme käyttäytyä viisaasti toisten kanssa ja lapsuudessa opittu kilpailu toisten huomiosta vähenee. 


Appstoressa on myös samaan ideaan perustuva johtamistesti joka kuvaa persoonallisuuden piirteiden/arkkityyppien merkitystä kyvyissämme toimia johtajana.


Testin ominaisuudet


- Testi sisältää  90 kysymystä, joiden avulla se tuo esille persoonamme ohjaavat toimintamallit.

-  Testin avulla voi tunnistaa

    1.  Millainen persoona olet?

    2.  Millaiset kulttuuriset arkkityyppiset mallit ohjaavat toimintaasi?

    3.  Mitkä ovat keskeiset luonteenpiirteesi?

    4.  Mitkä ovat parhaat ja mitkä huonoimmat ominaisuutesi?

    5.  Millaiset  piilotajuiset ja tietoiset  toimintamallit  ohjaavat käyttäytymistäsi?

    6.  Millaiset lapsuuden perheesi  toimintamallit ohjaavat edelleen käyttäytymistäsi?

    7.  Millainen on kykysi rakasta muita ja olla suhteissa?

- Vertailemalla oman testisi ja partnerisi testin tuloksia voit löytää mahdolliset syyt ihmissuhdeongelmiisi

Luonnetesti
mistä saa:  iTunesilla App Soresta ks.
http://itunes.apple.com/fi/app/luonnetesti/id427448569?mt=8
hinta   2,39 €
lyhyt esittely arkkityypeistä
tarkempaa tietoa  arkkityypeistä
   hankkimalla kirjan Totuus on unissa, saduissa ja tarinoissa
arkkityypit johtamisessa:
taustatietoa tekijän unisivuilta  http://itunes.apple.com/fi/app/luonnetesti/id427448569?mt=8Arkkityypit_yleensa.htmlArkkityypppien_ymmartamisesta.htmlhttp://www.unientulkinta.fi/tietoa/kirjat/totuus.htmlhttp://www.unientulkinta.fi/tietoa/kirjat/totuus.htmljohtajatesti.htmlhttp://www.unientulkinta.fi/Tehty Macillashapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6
Luonnetesti